Reprezentativ

La ce au mintea oamenii

24862366_1783917674984025_2988817736038191558_n5. Zis-a iarăşi: oamenii au mintea sau la păcate, sau la Iisus, sau la oameni.

Avva Ilie (din Patericul Sfinților Bătrâni)

Reclame

Nimic nu foloseşte pe noul începător aşa de mult ca ocara

127_31. Zis-a avva Isaia: nimic nu foloseşte pe noul începător aşa de mult ca ocara. Că precum este pomul, care se udă în toate zilele, aşa este noul începător, care se ocărăşte şi suferă.

2. Zicea iarăşi către cei ce încep bine şi se supun sfinţilor părinţi: vopseaua cea dintâi nu iese, precum se întâmplă la porfiră. Şi după cum ramurile cele tinere se întorc şi se pleacă lesne, aşa fac şi noii începători, fiind întru supunere.

3. Zis-a iarăşi: noul începător, mutându-se din mănăstire în mănăstire, este asemenea unui dobitoc, care se trage de căpăstru aici şi acolo.

Pentru avva Isaia (din Patericul Sfinților Bătrâni)

De nu va lucra cineva, nu ia plată de la Dumnezeu

37395408_1861304230593563_3501195517939941376_oSe povesteşte pentru avva Isaia că a luat oarecând o vargă şi s-a dus la arie şi a zis lucrătorului: dă-mi grâu! Şi lucrătorul i-a zis: au doară şi tu ai secerat, avvo? Zis-a cuviosul: nu! Şi i-a zis lucrătorul: cum dar voieşti să iei grâu, dacă nu ai secerat? Şi i-a zis lui bătrânul: şi dacă nu va secera cineva, nu ia plată? Zis-a lucrătorul: nu! Şi aşa s-a dus bătrânul. Iar fraţii văzând ce a făcut, i-au pus lui metanie, rugându-l să le spună pentru ce a făcut aceasta. Răspuns-a lor bătrânul: spre pildă am făcut aceasta, că de nu va lucra cineva, nu ia plată de la Dumnezeu.

Pentru avva Isaia (din Patericul Sfinților Bătrâni)

Ce este iubirea de argint?

Iuda-700x336Acelaşi avva Isaia a fost întrebat ce este iubirea de argint? Iar el a răspuns: a nu crede lui Dumnezeu că poartă grijă de tine, a te deznădăjdui de făgăduinţele lui Dumnezeu şi a iubi peste măsură ca să te întinzi cu avuţiile.

Pentru avva Isaia  ( din Patericul Sfinților Bătrâni )

Cuvinte de folos de la Avva Theodor al Fermei

images (14)

3. S-a dus odată un frate către avva Theodor şi a făcut trei zile, rugându-l ca să audă vreun cuvânt. Iar el nu i-a răspuns lui. Şi a ieşit scârbit. Zis-a către el ucenicul lui: avvo cum de nu i-ai zis vreun cuvânt; căci s-a dus scârbit? Şi i-a zis bătrânul: cu adevărat nu i-am grăit lui, căci este neguţător şi în cuvinte străine voieşte să se slăvească.

4. Zis-a avva Theodor iarăşi: de ai prieteşug cu cineva şi se va întâmpla să cadă el în ispita curviei, de poţi, dă-i lui mâna şi trage-l în sus. Iar de va cădea în eres şi nu se va pleca ţie să se întoarcă, degrabă taie-l pe el de la tine, ca nu cumva zăbovindu-te să cazi împreună cu el în groapă.

5. Se spunea pentru avva Theodor al Fermei, că aceste trei capete avea mai presus decât alţii: neaverea, nevoinţa şi fuga de oameni.

6. Petrecea odată avva Theodor cu fraţii în Schit şi mâncând ei, luau cu evlavie paharele, tăcând şi nezicând cuvântul: iartă! Şi a zis avva Theodor: au pierdut călugării obiceiul cel bun, nezicând: iartă.

7. L-a întrebat pe el un frate, zicând: voieşti, avvo, să nu mănânc pâine câteva zile? Şi i-a zis lui bătrânul: bine faci, că şi eu am făcut aşa. Şi i-a zis lui fratele: voiesc să pun năutul meu în pitărie şi să-l fac făină. Zis-a lui bătrânul: dacă iarăşi te duci la pitărie, fă-ţi pâinea ta! Şi ce este trebuinţă de această purtare?

8. A venit unul din bătrâni către avva Theodor şi a zis lui: iată, cutare frate s-a întors în lume. Şi i-a zis lui bătrânul: pentru aceasta te minunezi? Nu te minuna, ci mai vârtos te minunează de vei auzi, că a putut cineva să scape din gura vrăjmaşului.

Pentru avva Theodor al Fermei (din Patericul Sfinților Bătrâni)

Cu adevărat eu am în chipul acesta şaptezeci de ani şi nici într-o zi n-am aflat odihnă şi tu în opt ani voieşti să ai odihnă?

calugar_Nurakisheva_AliyaUn frate oarecare şezând singur deosebi la chilii (Este un loc afară din oraşul Alexandria, care se numeşte chilii pustniceşti.) se tulbura. Şi mergând către avva Theodor al Fermei, i-a spus lui despre tulburarea sa. Iar bătrânul i-a zis: mergi, smereşte-ţi gândul tău şi te supune şi petreci împreună cu alţii. Şi după câtăva vreme s-a întors către bătrânul şi i-a zis lui: nici împreună cu oamenii nu mă odihnesc. Şi i-a zis bătrânul: dacă nici singur deosebi nu te odihneşti, nici împreună cu alţii nu te împaci, pentru ce ai ieşit la viaţa călugărească? Au nu ca să suferi necazurile? Spune-mi, câţi ani ai de când eşti în chipul acesta? Răspuns-a fratele: opt. Zis-a lui bătrânul: cu adevărat eu am în chipul acesta şaptezeci de ani şi nici într-o zi n-am aflat odihnă şi tu în opt ani voieşti să ai odihnă? Şi aceasta auzind fratele, întărindu-se s-a dus.

Pentru avva Theodor al Fermei (din Patericul Sfinților Bătrâni)